Ympäristö huomioidaan  


Laurilan Betoni on Rakentajien kautta auttamassa omalla panoksellaan ympäristön suojelua. Ympäristöjärjestelmäämme ja Laatujärjestelmämme on nähtävissä yrityksessä.

Kerromme asiat avoimesti, millä keinoilla me varmistamme laadun ja mitä tekoja meillä on ympäristöjärjestelmässä.

Ympäristöjärjestelmämme:

1. Betonille pitkä elinkaari

Varmistamme betonin sisällön uusteknologialla. Kun betoni kastuu ja jäätyy, se voi murtua.

Betoni saadaan pitkäikäiseksi, kun vesiseulonnalla saadaan sisältö oikeaksi:

alle 330 litraa / betonikuutiossa sementtiä + 0,001 - 0,125 mm:n hienoainetta ja vettä.

Oikea koostumus antaa massassaan mikroskooppisia ilmakanavia riittävästi ja tasaisesti.

2. Vähemmän lisäaineita

Vältämme keinotekoisia "menetelmiä" ja lisäaineita betonin työstettävyyden, kestävyyden yms. lisäämisessä.

Jos lisäaineita käytämme, ne tehoavat pieninä annoksina, koska uusi valmistustapa parantaa betonin ominaisuuksia.

3. Turvallisempia betoneja

Koska käytämme vähemmän lisäaineita, seuraavat sukupolvet jälkikäsittelevät turvallisempia betoneja.

4. Ei öljy- eikä polttoainevaaraa

Emme ole rakentaneet soranjalostuslaitoksia pohjavesialueella. Näin ollen öljyt, poltto- ynnä muut aineet ovat turvassa.
Uuden teknologian vaikutukset
ulottuvat myös ihmisten ja
ympäristön hyväksi5. Ihminen vähemmälle rasitukselle

Koska hallitsemme betonin sisällön valmistuksessa, betoneissamme on vähemmän ilmaan pääseviä mikrohiukkasia, 0,001 - 0,125 -millisiä, alle 330 litraa / m³. Rakennusmiesten ja -naisten altistuminen erilaisille mikropölyille vähenee!

6. Käytämme säästeliäästi luonnonvaroja

Vesiseulonta lisää betoniin lujuutta. Betonille saadaan oikealla suhteutuksella pidempi elinkaari.

Haluamme olla mukana omalla panoksellamme auttamassa ympäristöä ja seuraavien sukupolvien tilaa. Työmme jatkuu.

 
valmisbetoni, valmisbetonia, betoniteollisuus, betonituotteita, kiviaines, betoniala,
rakennushanke, ympäristöbetoni