Kaikki tarkasti ja täsmällisesti


Hienoainesten 0,001 - 0,125 mm:n oikea määrä tekee laadun betoniin. Lisäksi myös isommilla 0,001 - 4 mm:n raekokojen oikealla määrällä ratkaistaan betonin tasainen laatu ja lujuus.

Kun betonitehtaan sorat jalostuu tarkasti ja täsmällisesti, se tekee laajat vaikutukset betonin ominaisuuksiin.

Mitä kovempaa ja laadukkaampaa betonia rakentaja vaatii, sitä vähemmän saa olla kiviaineksissa hienoainesta.

Muilla betonin kivirakeilla 4 - 32 mm on vähäisempi vaikutus betonin lujuuteen, laatuun ja työstettävyyteen.


Jokaisen hienoaineksen tarkka mittaus varmistaa korkean laadun
Läpäisyarvotaulukko
Rakennuksen eri kohteet tarvitsevat eri kilomäärän hienoaineksia (läpäisyarvotaulukko)


Hienoainesten suhteutuksessa laadunvarmistuksemme ohje nro 1:

0,001 - 0, 125 mm:n kivet + sementti + vesi yhteensä alle 330 litraa / betonikuutio

Koska jokainen kivirae-erä 9 kpl punnitaan erillisinä, seossuhdevääristymä ei kasva eikä moninkertaistu, vaikka betonitoimitus rakentajalle olisi vaikka 10 m³.

takaisin

 
     
valmisbetoni, valmisbetonia, betoniteollisuus, betonituotteita, kiviaines, betoniala,
rakennushanke, ympäristöbetoni